Zemljišta

L-037
Tip nekretnine: zemljište
Grad: Vodice
Površina: 3886 m2
170,00 €
L-036
Tip nekretnine: zemljište
Grad: Vodice
Površina: 6607 m2
105,00 €
L-035
Tip nekretnine: zemljište
Grad: Vodice
Površina: 2600 m2
40,00 €
L-034
Tip nekretnine: zemljište
Grad: Vodice
Površina: 510 m2
120.000,00 €
L-033
Tip nekretnine: zemljište
Grad: Vodice
Površina: 22291 m2
15,00 €
L-032
Tip nekretnine: zemljište
Grad: Vodice
Površina: 1100 m2
66.000,00 €
L-031
Tip nekretnine: zemljište
Grad: Vodice
Površina: 16000 m2
50,00 €
L-030
Tip nekretnine: zemljište
Grad: Vodice
Površina: 6600 m2
89.100,00 €
L-029
Tip nekretnine: zemljište
Grad: Vodice
Površina: 9800 m2
7,00 €